Gasthuisplaats

Ontwikkelingen Gasthuisplaats

Gasthuisplaats.

De laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom het Gasthuisplein. Deze ontwikkelingen zijn op zichzelf positief. De consequenties van dit plan voor de parkeergelegenheid voor bewoners heeft onze aandacht.  Parkeerplaatsen moeten  op een acceptabele loopafstand beschikbaar blijven. De Gasthuisplaats beschikt nu over 160 parkeerplaatsen. Hieronder leest u meer hierover. 

Herijking van parkeerbeleid

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 6 maart ingestemd met een 'reparatie' in het sinds oktober 2013 geldende parkeerbeleid. Dit wekte onze verbazing omdat wij kort voor deze vergadering  nog het verzoek kregen van de wethouder om gezamenlijk met de ondernemers met haar te overleggen, wat vervolgens is uitgebleven. Dit nieuwe beleid voor de binnenstad was juist tot stand gekomen na uitvoerig overleg tussen de gemeente, de Ondernemersverening Binnenstad en  de bewoners organisaties in de binnenstad. 

Abonneren op RSS - Gasthuisplaats