januari 2022

Stand van zaken parkeren binnenstad - januari 2022

Voor de kerst heeft wethouder Huijsmans de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het project Ruimte in de Binnenstad. In dit stuk gaat de wethouder in op de  door het College beoogde kwaliteitsimpuls voor de binnenstad. Insteek daarbij is onder meer een andere inrichting van de straten, waarbij de voetganger prioriteit krijgt. De notitie is als bijlage toegevoegd.