Toelichting petitie uitbreiding autoluw plus

De gemeente Delft gaat onverminderd door met de plannen tot uitbreiding autoluw plus. Zij hebben aangegeven dat zij na de zomer komen met voorstellen voor de uitvoering van de plannen en de inrichting van het gebied waar autoluw plus wordt uitgebreid. Een integrale visie op de ontwikkeling in de binnenstad en een verkeerscirculatieplan ontbreekt helaas nog steeds. 

Ons belangrijkste twee bezwaren zijn:

1. dat de gemeente niet duidelijk maakt welk doel wordt beoogd met deze plannen: wat houdt de ‘kwaliteitsimpuls’ in voor dit woongebied?

2. dat bewoners vooralsnog geen redelijk parkeeralternatief op een acceptabele loopafstand wordt geboden. 

Reden om voor de zomer met een werkgroep van een aantal bewoners een petitie te starten gericht op het leefbaar houden van de binnenstad. Inmiddels hebben bijna 300 personen deze getekend. Een mooi resultaat!  In de bijlage vindt u de petitie samen met een toelichting op ons standpunt. Wilt u de petitie ook nog tekenen?  Dat kan nog tot 15 september 2023. Maak een foto van de ondertekende petitie en mail deze aan: delftbereikbaar2024@gmail.com.  Begin oktober bieden we alle getekende petities aan aan de wethouder.