Ontwikkelingen Gasthuisplaats

Gasthuisplaats.

De laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom het Gasthuisplein. Deze ontwikkelingen zijn op zichzelf positief. De consequenties van dit plan voor de parkeergelegenheid voor bewoners heeft onze aandacht.  Parkeerplaatsen moeten  op een acceptabele loopafstand beschikbaar blijven. De Gasthuisplaats beschikt nu over 160 parkeerplaatsen. Hieronder leest u meer hierover. 

De projectgroep Gasthuisplaats heeft een presentatie gehouden voor de gemeenteraad  en het College van B&W van Delft en recent ook voor Delfia Batavorum. Tijdens deze presentatie hebben zij hun ideeën voor de ontwikkeling van de Gasthuisplaats en het proces om daar te komen, met draagvlak vanuit de omgeving, toegelicht.

De gemeente is de belangrijkste grondeigenaar van de Gasthuisplaat.Daarnaast zijn er nog een aantal andere grondeigenaren op dit stukje Delft. Vanwege de geschiedenis van deze locatie is ook archeologie een belangrijk aandachtspunt.

De projectgroep zoekt naar breed draagvlak. De bewonersvereniging ‘ De Oude en de Nieuwe Delf’  is aangesloten bij de klankbordgroep Gasthuisplaat. Hierin nemen  naast aantal betrokken omwonenden, ook vastgoedeigenaren en andere betrokkenen deel.

De projectgroep wil de randvoorwaarden voor de ontwikkeling formuleren parallel aan het verder uitwerken van het plan.  De initiatiefnemers geven aan twee zaken voorop te stellen: de kwaliteit van zowel proces als resultaat én: de stippen op de horizon van onze oplossing een groen, duurzaam verblijfsgebied en historisch verantwoord.  Zie ook www.gasthuisplaats.nl.

Dat er nieuwe ontwikkelingen zijn voor dit stukje binnenstad is positief. De  belangenvereniging ‘de Oude en de Nieuwe Delf’  is daarbij van mening dat een ontwikkeling van het Gasthuisplaats recht moet doen aan deze historische plek én qua maatvoering en uitstraling moet passen in dit deel van de binnenstad.

Parkeren

Wat onze aandacht heeft zijn de mogelijke gevolgen voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners.

De Gasthuisplaats beschikt op dit moment over 160 parkeerplaatsen, waar ook veel bewoners gebruik van maken. Dit blijkt ook uit de bezettingsgraad van het parkeerterrein ’s nachts. Op werkdagen rond 0.00 uur is de bezettingsgraad  van het Gasthuiplaats bijna 80%.

De afgelopen jaren zijn steeds meer parkeerplaatsen op straat verdwenen (Spoorzone, autoluw plus gebied).  Nieuwe ontwikkelingen zoals rondom het  Yperdek, V&D-locatie  en het ruimte geven aan fietsparkeren kunnen ook effect hebben op het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners.

 Bewoners in de binnenstad moeten op aanvaardbare loopafstand over voldoende betaalbare parkeerplaatsen kunnen blijven beschikken.

Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar invulling van toezegging 17-18 van het College van B&W. Hierin zal het College antwoord geven op de volgende punten:

  • De (mogelijke) ontwikkelingen in de binnenstad te inventariseren, de bijbehorende parkeerbehoeften te bepalen en vervolgens de totale parkeerbehoefte te bepalen.
  • Op basis van de aldus verkregen totale parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkelingen plus de reeds bestaande parkeerbehoefte in de binnenstad een match te maken tussen de totale parkeerbehoefte en de totale parkeercapaciteit van de binnenstad inclusief de parkeergarages rond de binnenstad, op alle relevante tijdstippen. Dit om een kwantitatieve basis te hebben om mogelijke maatregelen te kunnen beoordelen.

 Door de bewonersverenigingen zijn bij het aanbieden van het parkeerrapport 2017 al een aantal oplossingen aangedragen:

  • bezoekers alleen laten parkeren in de parkeergarages aan de rand van de binnenstad
  • het meer verleiden van de bewoners in de binnenstad tot het parkeren in deze parkeergarages door aantrekkelijke prijsstelling
  • het terughoudend zijn bij het opheffen van parkeerplaatsen
  • bij het opheffen van parkeerplaatsen te zorgen voor adequate compensatie in parkeergarages.

 Wij volgen de ontwikkelingen en houden u op de hoogte. 

 

geplaatst 2 april 2018