augustus 2023

Toelichting petitie uitbreiding autoluw plus

De gemeente Delft gaat onverminderd door met de plannen tot uitbreiding autoluw plus. Zij hebben aangegeven dat zij na de zomer komen met voorstellen voor de uitvoering van de plannen en de inrichting van het gebied waar autoluw plus wordt uitgebreid. Een integrale visie op de ontwikkeling in de binnenstad en een verkeerscirculatieplan ontbreekt helaas nog steeds. 

Ons belangrijkste twee bezwaren zijn: