Toelichting petitie uitbreiding autoluw plus

De gemeente Delft gaat onverminderd door met de plannen tot uitbreiding autoluw plus. Zij hebben aangegeven dat zij na de zomer komen met voorstellen voor de uitvoering van de plannen en de inrichting van het gebied waar autoluw plus wordt uitgebreid. Een integrale visie op de ontwikkeling in de binnenstad en een verkeerscirculatieplan ontbreekt helaas nog steeds. 

Ons belangrijkste twee bezwaren zijn:

Stand van zaken parkeren binnenstad - januari 2022

Voor de kerst heeft wethouder Huijsmans de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het project Ruimte in de Binnenstad. In dit stuk gaat de wethouder in op de  door het College beoogde kwaliteitsimpuls voor de binnenstad. Insteek daarbij is onder meer een andere inrichting van de straten, waarbij de voetganger prioriteit krijgt. De notitie is als bijlage toegevoegd.  
 

Pagina's