Stand van zaken parkeren binnenstad - januari 2022

Voor de kerst heeft wethouder Huijsmans de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het project Ruimte in de Binnenstad. In dit stuk gaat de wethouder in op de  door het College beoogde kwaliteitsimpuls voor de binnenstad. Insteek daarbij is onder meer een andere inrichting van de straten, waarbij de voetganger prioriteit krijgt. De notitie is als bijlage toegevoegd.  
 

Herinrichting Oude Langendijk update 31 mei 2021

In de plannen voor het herinrichten van de Oude Langendijk 'de Rode Loper' werd door de gemeente in de vergunningaanvraag tot onze verrassing al geanticipeerd op het herinrichten van de aansluiting Wijnhaven / Koornmarkt als autoluw gebied. Wij hebben hier als onderdeel van een algemene reactie op de plannen, specifiek tegen geageerd, met als resultaat dat dit deel uit de vergunningaanvraag wordt gehaald. 

Pagina's