Recente artikelen

Parkeren in de binnenstad - update oktober 2020

Indien u een parkeervergunning heeft voor de binnenstad heeft u op 20 oktober jl. een mail van de gemeente ontvangen over de wijzigingen in parkeergebied B. Hierin wordt onder andere duidelijk dat het niet mogelijk is voor een bewoner, die nu alleen een eerste parkeervergunning op straat heeft, een abonnement te kiezen in de Zuidpoortgarage. In onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van eind augustus (zie bijlage) hebben wij al gewezen op het gebrek aan participatie én het gebrek aan onderbouwing van de plannen.

Vervolg parkeertransitie - update augustus 2020

Voor de zomer hebben wij als belangenvereniging en samen met de andere belangenvereniging geprotesteerd tegen de plannen voor het uitbreiden van autoluwplus in de binnenstad van Delft. Wij hebben eind augustus onze bezwaren nog eens op papier gezet en aan het het College van B&W gestuurd. Deze bezwaren betreffen:

1. het gebrek aan overleg met de bewoners. Wij verwachten dat de gemeente dit najaar de bewoners serieus betrekt bij de plannen en dat er ruimte is om de plannen ook nog aan te passen. 

Pagina's