Meldpunt bewonersoverlast

Ervaart u last van uw buren? Meld dit bij meldpunt voor bewonersoverlast.

Burenoverlast melden | Gemeente Delft

U kunt bellen met de gemeente, telefoonnummer: 14015. Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Is er ernstige overlast? Bel dan op het moment zelf de politie op 0900 8844. Wanneer de agent merkt dat er overlast is volgt er een waarschuwing of boete. De agent kan ook de apparatuur in beslag nemen.

Waarom melden?

Door een melding te maken draagt u bij aan een fijn en leefbaar Delft. De melding geven een beeld waar er overlast is. Dit helpt de gemeente om samen met andere partijen de overlast aan te pakken. De gemeente gebruikt de melding ook voor het beoordelen van aanvragen voor een omzettingsvergunning. Of een vergunning voor woningvorming.

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente registreert uw melding en neemt contact op met de juiste instanties. Zoals de wijkagent, woningbouwvereniging of studentenvereniging. Ook geeft de gemeente u advies hoe u met de overlast om kunt gaan.