mei 2021

Strengere regels verkamering en splitsing woningen.

De inzet van de gezamenlijke belangenvereniging om de overlast van verkamering te beperken heeft resultaat gehad. De verwachting is dat in juni 2021 belangrijke wijzigingen van de Huisvestingsverdening door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ten aanzien van het verder terugdringen van verkamering is de  belangrijkste dat de grens van € 265.000 komt te vervallen. Dat betekent dat geen vergunningen meer worden verstrekt voor het omzetten van zelfstandige woningen in studentenkamers. 

Parkeren

Recent heeft het College van B&W de Kadernota 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kadernota geeft het College aan hoe zij de begroting van de stad Delft in evenwicht houdt. Wellicht heeft u de berichten al gelezen dat de woonlasten omhoog gaan. In dit document staan ook zaken die raken het de bereikbaarheid van de binnenstad. 

Over de mobiliteitstransitie staat het volgende in de Kadernota 2021:

Herinrichting Oude Langendijk update 31 mei 2021

In de plannen voor het herinrichten van de Oude Langendijk 'de Rode Loper' werd door de gemeente in de vergunningaanvraag tot onze verrassing al geanticipeerd op het herinrichten van de aansluiting Wijnhaven / Koornmarkt als autoluw gebied. Wij hebben hier als onderdeel van een algemene reactie op de plannen, specifiek tegen geageerd, met als resultaat dat dit deel uit de vergunningaanvraag wordt gehaald.