mei 2012

Verslag parkeeronderzoek parkeerdruk Delft

Verslag parkeeronderzoek parkeerdruk Delft

Binnen de samenwerkende verenigingen wordt vaak gesproken over de parkeer- mogelijkheden voor vergunninghouders in de binnenstad. De verenigingen hebben tezamen meer dan vijfhonderd leden die allemaal in de binnenstad wonen en dagelijks met parkeren te maken hebben. Bewoners van de binnenstad ervaren dat de parkeerdruk hoog is en dat het vinden van een parkeerplek met grote regelmaat tot zoekverkeer leidt. Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij het vigerende beleid van uitgifte van vergunningen en bezoekersparkeerkaarten.

Geschiedenis van de Koornmarkt

de Koornmarkt vanaf de Huyterstraat richting Lange Geer

Bron: Alexandra Oostdijk.

Koornmarkt: bier(toen),wijn, religie en kunst.

Ooit vormde de Koornmarkt de economische slagader van Delft.Driemaal per week krioelde het er van de kooplieden,graanhandelaren en brouwers. Er  woonden kunstennaars en chirurgen, het oudste ziekenhuis van Nederland was er gevestigd en er bloeiden plateelbakkerijen op.