Verslag parkeeronderzoek parkeerdruk Delft

Verslag parkeeronderzoek parkeerdruk Delft

Binnen de samenwerkende verenigingen wordt vaak gesproken over de parkeer- mogelijkheden voor vergunninghouders in de binnenstad. De verenigingen hebben tezamen meer dan vijfhonderd leden die allemaal in de binnenstad wonen en dagelijks met parkeren te maken hebben. Bewoners van de binnenstad ervaren dat de parkeerdruk hoog is en dat het vinden van een parkeerplek met grote regelmaat tot zoekverkeer leidt. Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij het vigerende beleid van uitgifte van vergunningen en bezoekersparkeerkaarten. Om een helder beeld te krijgen van de klachten van de bewoners en deze te objectiveren hebben de verenigingen het initiatief genomen om een onderzoek in te stellen naar de parkeerdruk in de binnenstad. Onderstaand treft u het verslag aan van de opzet en resultaten van ons onderzoek. 

Zie de bijlage voor het volledige rapport: