Fietsparkeren in de Binnenstad van Delft

Fietsen-chaos Delft

Chaotische toestanden in de huiskamer van Delft 

Aanleiding tot het onderzoek
Delft heeft al jaren geleden onderkend dat het beschermde stadsgezicht met een hoge beeldkwaliteit een belangrijke voorwaarde is voor het aantrekkelijk houden van de binnenstad voor bezoekers en bewoners. Ruim tien jaar geleden is er daarom een lange termijn beleid ingezet om auto’s in toenemende mate uit de binnenstad te weren en het fietsgebruik te stimuleren. Fietsen is bij uitstek duurzaam, goed voor het milieu, de gezondheid en een bereikbare binnenstad. Met het reguleren van het autoverkeer en autoparkeren, is het fietsverkeer en dus ook het fietsparkeren spectaculair toegenomen. Daarnaast heeft de gemeente het herontwikkelen van bijvoorbeeld ruimten boven winkels tot woningen gestimuleerd om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Hiermee is niet alleen het aantal bewoners toegenomen, maar ook het aantal fietsen. In deze herontwikkeling is onvoldoende rekening gehouden met de behoefte aan fietsparkeren van deze nieuwe bewoners.

Een groot nadeel van het toegenomen fietsbezit en fietsgebruik van bezoekers is het kriskras parkeren van fietsen in de binnenstad. Dit wildparkeren veroorzaakt overlast; het vormt een bedreiging voor de bereikbaarheid en levert gevaarlijke situaties op, bijvoorbeeld wanneer fietsen de weg versperren voor hulpdiensten, rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens en ouderen. Voorts tast het de beeldkwaliteit aan van het beschermd stadgezicht, dat de gemeente met het juist weren van de auto’s tracht te beschermen. Behalve aandacht voor de rijdende fiets, is ook goed fietsparkeerbeleid onderdeel van de kwaliteitssprong naar een echt attractieve binnenstad. Dit beleid missen wij momenteel in Delft en dat leidt ertoe dat in toenemende mate bewoners, winkeliers, werknemers en bezoekers van de binnenstad klagen over chaos en overlast die ontstaan als gevolg van fout geparkeerde fietsen. Daarnaast dreigen voetgangers, waaronder veel toeristen, de rekening van dit ontoereikende fietsbeleid gepresenteerd te krijgen, zij vinden steeds vaker ‘de weg versperd’ door fietsers. 

Zie de bijlage voor het volledige rapport: