Integrale inspraakreactie evenementenbeleid

Op 29 oktober stond in de raadscommissie Economie, Financiën en Bestuur de reactie van het college op de brief van de gezamenlijke bewonersorganisaties uit de binnenstad over het evenementenbeleid op de agenda. Onze nieuwsbrief nr 5 (onder 'downloads') gaat onder meer in op onze inspraakreactie richting commissie Economie, Financiën en Bestuur van 29 oktober. Op verzoek treft u hieronder de integrale inspraakreactie van OND aan.

Nieuwsbrief november 2014

De laatste nieuwsbrief kunt U vinden onder 'downloads'. In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a. het parkeerrapport dat recent is aangeboden aan de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen en de resultaten van de inspraak door de belangenvereniging bij de commissie Economie, Financiën en Bestuur over de overlast van festiviteiten in de openbare ruimte het afgelopen jaar. 

Pagina's