Rapport beperking overlast door vrachtwagens en bussen in binnenstad

aanbieden rapport vrachtverkeer aan wethouder Harpe

Vrachtwagens en bussen in de binnenstad van Delft leiden tot overlast en tot schade aan wegen. Hoe kan het beter? De belangenverenigingen Binnenstad Noord, Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort hebben de notitie ‘Vrachtverkeer in de binnenstad’ op vrijdag 12 juni in het Stadhuis van Delft aangeboden aan Lennart Harpe, wethouder verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone. 

Stand van zaken pilot elektrisch varen.

Het college van B&W heeft besloten de pilot elektrisch varen met twee jaar te verlengen onder dezelfde condities als vorig jaar. De verantwoordelijkheid voor goed vaargedrag lag en ligt bij de verhuurder.  Een ontheffing is verleend  voor het varen met een elektrisch boot in de grachten van Delft aan een vijftal partijen gedurende de periode van 1 april 2015 tot 1 oktober 2015. Nieuw is dat de Fam. Brands in plaats van  waterfietsen electrische bootjes gaat verhuren.

Presentatie 'grondwater onder de Oude en Nieuwe Delf'.

Op 28 mei j.l. heeft Jelle Buma (werkzaam bij Deltares) een interessante lezing gegeven voor onze vereniging over 'grondwater onder de Oude en Nieuwe Delf'. In deze presentatie is Jelle ingegaan op het grondwatersysteem zelf, de wetgeving hierover en welke maatregelen huiseigenaren zelf kunnen treffen tegen optrekkend vocht. Op verzoek  van diverse aanwezigen, treft u hierbij zijn boeiende presentatie aan. De lezing vond aansluitend plaats op de Algemene Ledenvergadering. 

Penningmeester Henk van Bergen ontvangt koninklijke onderscheiding!

Henk van Bergen koninklijk onderscheiden.

Op vrijdag 24 april werd Henk benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau tijdens een officiële en feestelijke ceremonie voor veertien decorandussen op het stadhuis waar hem door Burgemeester Verkerk deze onderscheiding werd opgespeld.

Henk begon zijn aktiviteiten in winkeliersvereniging Breestraat als eigenaar van Van Bergens Woninginrichting en was begin negentiger jaren medeoprichter van Belangenvereniging Zuidpoort toen de ontwikkeling en nieuwbouw van het Zuidpoort gebied – de achtertuin van de Breestraat - begon. 

Pagina's