Verkamering hoofdgrachtengebied circa 20%

Op 3 mei 2016 hebben wij bijgaande brief met een indicatief beeld van de huidige verkamering aangeboden aan de gemeenteraad. Dit ter ondersteuning van de in het najaar van 2015 aangenomen raadsmotie 35 'Verkamering in Beeld'. Inmiddels is 1 op 5 panden in het onderzochte gebied  verkamerd, maal x-aantal kamers per pand.

Wij hebben het aantal verkamerde panden op een kaart verbeeld,  zonder pretentie het exacte aantal bewoners per pand aan te tonen. We hebben niet  ‘achter de voordeuren’ geteld. Het totaal aantal getelde huisnummers bedraagt 674, waarvan 140 verkamerde panden. 

Geen uitbreiding autoluw gebied in binnenstad Delft.

Deze week is de zogeheten paraplu nota ' Optimalisatie autoluwe binnenstad' verschenen. Deze nota is onder meer met de verschillende belangenverenigingen in de binnenstad besproken. Wethouder Harpe ziet hierin af van nog strengere maatregelen om het autoverkeer in de binenstad te beperken. Het zogeheten ' autoluw- plusgebied' wordt dus niet uitgebreid. Hier bestaat onvoldoende draagvlak voor. Wel wordt ingezet op het beperken van het vrachtverkeer, hoewel dit nog nader moet worden uitgewerkt.

Tussentijdse analyse bezoekersregeling.

De tussentijdse analyse van de digitale bezoekersregeling is besproken in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 9 februari. Uit de analyse blijkt dat 80% van de gebruikers voldoende heeft aan de helft (204 uren) van het maximaal aantal uren dat volgens de regeling gekocht kan worden. De analyse geeft verder aan dat 3% van de gebruikers niet voldoende heeft aan 408 parkeeruren. Daarnaast is gebleken dat de gebruiksvriendelijkheid van het systeem met name voor ouderen verbeterd kan worden.

Pagina's