Motie ‘Verkamering in beeld’ aangenomen.

De belangenvereniging OND vraagt al langere tijd aandacht voor de toenemende omzetting van woningen naar kamerverhuur. Tijdens de bestemmingsplanwijziging in 2012 hebben wij met BV Zuidpoort  al een zienswijze ingediend en o.a. dit probleem benoemd. Helaas is deze zienwijze toen niet overgenomen.  Wij zijn desondanks regelmatig aandacht blijven vragen voor deze ontwikkeling en hebben voorstellen aangedragen voor regulering. Debelangenverenigingen in de binnenstad constateren met genoegen  dat de politiek het onderwerp nu ook op de agenda heeft gezet.

ArsenaalDelft

ArsenaalDelft

Het voormalige legermuseum in Delft is door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) overgedragen aan de nieuwe eigenaar ArsenaalDelft. Op de website ArsenaalDelft is alle informatie te vinden over de plannen en en de voorgang van de herontwikkeling.   

Pagina's