Onduidelijkheid over evenementen

Hoe wordt er beslist over festivals, evenementen, festiviteiten, collectieve en incidentele festiviteiten, huisfeesten, optredens in de openbare ruimte van de binnenstad, welke regels gelden en welke uitzonderingen, ontheffingen, incidentele ontheffingen zijn er allemaal mogelijk. Hoeveel kan er tegelijk plaatsvinden. De Delftse bewonersorganisaties zijn het overzicht kwijt, en hopen dat B&W dat nog wel hebben. Reden voor een brief namens de drie belangenorganisatie in de binnenstad, met als doel het beleid scherper in beeld te krijgen (zie bijlage). 

Nieuwsbrief 4 - augustus 2014

De laatste nieuwsbrief kunt U vinden onder 'downloads'. In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a. de afspraken die de belangenvereniging heeft gemaakt met  het Owee-bestuur naar aanleiding van recente vragen van onze leden (met name van de Oude Delft) over berichten in de media rondom een grachtendiner voor > 3000 aankomende studenten. 

Meldpunt overlast 0900-8844

Meldpunt overlast 
In samenwerking met gemeente, Omgevingsdienst Haaglanden en politie is het algemene nummer 0900-8844 geschikt gemaakt voor het melden van overlast. Bij dit meldpunt worden klachten geregistreerd, behandeld en teruggekoppeld naar de verschillende betrokken partijen. Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar.

Pagina's