Nieuwsbrief november 2014

De laatste nieuwsbrief kunt U vinden onder 'downloads'. In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a. het parkeerrapport dat recent is aangeboden aan de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen en de resultaten van de inspraak door de belangenvereniging bij de commissie Economie, Financiën en Bestuur over de overlast van festiviteiten in de openbare ruimte het afgelopen jaar. 

Onduidelijkheid over evenementen

Hoe wordt er beslist over festivals, evenementen, festiviteiten, collectieve en incidentele festiviteiten, huisfeesten, optredens in de openbare ruimte van de binnenstad, welke regels gelden en welke uitzonderingen, ontheffingen, incidentele ontheffingen zijn er allemaal mogelijk. Hoeveel kan er tegelijk plaatsvinden. De Delftse bewonersorganisaties zijn het overzicht kwijt, en hopen dat B&W dat nog wel hebben. Reden voor een brief namens de drie belangenorganisatie in de binnenstad, met als doel het beleid scherper in beeld te krijgen (zie bijlage). 

Pagina's