Verkamering hoofdgrachtengebied circa 20%

Op 3 mei 2016 hebben wij bijgaande brief met een indicatief beeld van de huidige verkamering aangeboden aan de gemeenteraad. Dit ter ondersteuning van de in het najaar van 2015 aangenomen raadsmotie 35 'Verkamering in Beeld'. Inmiddels is 1 op 5 panden in het onderzochte gebied  verkamerd, maal x-aantal kamers per pand.

Wij hebben het aantal verkamerde panden op een kaart verbeeld,  zonder pretentie het exacte aantal bewoners per pand aan te tonen. We hebben niet  ‘achter de voordeuren’ geteld. Het totaal aantal getelde huisnummers bedraagt 674, waarvan 140 verkamerde panden. 

DUWO.

We beschikken over concrete cijfers over  het aantal panden en studentenkamers van DUWO. Dit is gebaseerd op informatie van DUWO uit 2012. Sindsdien zijn door DUWO in dit grachtengebied gebied geen panden in de oude binnenstad meer aangekocht. In DUWO panden zijn vaak forse aantallen studenten gehuisvest. Op Koornmarkt tussen huisnummers 73 – 83 bevinden zich vijf vrijwel aaneengesloten panden met in totaal 54 kamers. Aan het Oude Delft verhuurt DUWO ruim 152 kamers, en op de Voorstraat 80.

 Particuliere verhuur

Op de Hippolytusbuurt oneven huisnummers zijn boven winkels zes panden verkamerd. Aaneengesloten verkamerde panden zijn tevens te vinden op Lange Geer en Oude Delft oneven tussen huisnummers 5 – 59.  Aan de even kant telt Oude Delft  tussen Peperstraat en Boterbrug vrijwel aaneengesloten verkamerde panden tussen huisnummers 82 – 106. Verder bevinden zich in dit monumentale gedeelte van de historische binnenstad onder genoemd totaal aantal huisnummers tevens vier studenten sociëteiten en een burgersociëteit.

Passend binnen de functie Gemengd Creatief Grachtengebied in het bestemmingsplan Binnenstad 2012, wordt hier veelal wonen en werken gecombineerd door uiteenlopende beroepsgroepen.

Ouders van studenten en ‘pandbazen’ kopen in toenemende mate woonhuizen om in kamers op te splitsen en per kamer te verhuren. Hierdoor ontstaat een toenemende eenzijdige leeftijdscategorie van bewoners. Ook verdwijnt een woningsegment voor mensen die hier een wooncarrière willen opbouwen en die Delft graag aan zich wil (blijven) binden. Een evenwichtige mix van reguliere bewoning en kamerverhuur raakt verstoord.

Meer regel dan uitzondering is dat het aanzicht van gevels en openbare ruimte er onverzorgd / slecht onderhouden uit ziet,  met diverse uitstallingen waaronder fietsen. Intensieve bewoning geeft meer geluidsoverlast, zeker ook in de binnengebieden/tuinen achter de panden, met vermindering van woon- en werkklimaat en zelfs waardedaling van omliggende panden tot gevolg.

Het is vanwege bovengenoemde situatie dringend tijd om verdere onttrekking aan zelfstandige bewoning een halt toe te roepen en te reguleren zoals de meeste universiteitssteden inmiddels hebben gedaan.

Wij hebben de raad verzocht ons op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op dit terrein. 

In de bijlage treft u aan de brief en de twee overzichten waarin de verkamering voor het hoofdgrachtengebied tussen Zuidwal en Wateringsevest in beeld is gebracht. 

geplaatst: 7 mei 2016