Terugblik Owee 2016

Vanuit de belangenverenigingen is voorafgaand aan de Owee 2016 weer veelvuldig overleg gevoerd met zowel het Owee bestuur als met de verschillende verenigingen. Wij hebben deze samenwerking als positief en constructief ervaren.

Dit jaar zijn meer activiteiten op de campus zelf georganiseerd. Ook de boodschap 'liever lopen dan fietsen' is goed overgekomen. Van de fietsenstalling bij het Arsenaal Delft is veel gebruik gemaakt, het afsluiten van de Nickersteeg voor fietsers was effectief. Vanuit de verenigingen is verder goed gestuurd dat na 23.00 uur het feesten naar binnen werd verplaatst.

Uiteraard wordt deze Owee ook weer geëvalueerd en mogelijke verbeterpunten in beeld gebracht.