Terugblik buurtborrel 20 november 2015.

Op 20 november vond een heel goed bezochte en feestelijke buurtborrel in het Labyrint plaats. De aanwezigen werden kort bijgepraat over drie voor bewoners belangrijke punten, aangezien eind september nog een Nieuwsbrief is uitgekomen (zie de site onder downloads).

Het rapport Parkeerdruk in de binnenstad van Delft 2015 van de drie samenwerkende belangenverenigingen is positief en met dank ontvangen binnen B&W. Het wordt betrokken bij het komende integrale beleid mobiliteit en parkeren.

Wij hebben aangetoond dat de parkeerdruk in vergunninggebied B extreem hoog is, zelfs ten opzichte van 2014 met 5% verslechterd.  De druk op straten en grachten is ‘s avonds 92% en op pleinen zelfs 97% terwijl de bezetting van de parkeergarages dan gemiddeld slechts 30% is. Op zondagavond is de druk dermate groot omdat bezoekers na 18.00 gratis op maaiveld mogen parkeren terwijl de bewoners dan hun auto niet of slechts na veel zoeken en rondrijden kwijt kunnen.Er moet nog veel gebeuren om bezoekers de garages in te leiden. Op onze site onder downloads is het volledig rapport met aanbevelingen te lezen.

De Evaluatie Evenementen Nota is afgerond en door B&W vastgesteld. Namens BV Binnenstad Noord en OND nam Hans Huisman hieraan deel. Op 3 december wordt een voorstel aan de raad gedaan. De door ons gesignaleerde geluidsoverlast in de openbare ruimte van de laatste jaren, met name van de dBC (bastonen) werd erkend en er is bereidheid gebleken tot aanpassing van beleid. Ook door de Omgevingsdienst Haaglanden (verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke milieutaken zoals overlast) werd gesignaleerd dat de gemeente Delft wel zeer ruimhartig omgaat met vergunningen. Er zal met enige regelmaat overleg met belanghebbenden blijven (Platforms)  per separate gebieden (matrixen) om te voorkomen dat gebieden elkaar overlappen met geluidsoverlast en frequentie van evenementen. Voor bewoners is van groot belang dat deze beide overlast factoren worden teruggedrongen en dat ook aanvaardbare eindtijden worden bepaald.

Tijdens de programmabegroting in november is met overgrote meerderheid door de raad de Motie verkamering aangenomen waarbij het college wordt verzocht in de aanloop van de discussie over Woonvisie 2016 in kaart te brengen hoeveel (zelfstandige) woningen zijn verbouwd voor kamerverhuur,  en of het klopt dat verkamering de laatste jaren toeneemt.  Al in de aanloop naar het Bestemmingsplan Binnenstad 2012 hebben wij  ‘verkamering’ als probleem beschreven en daarover met bevriende verenigingen zienswijze ingediend. Anders dan veel vergelijkbare (universiteits)steden heeft de gemeente tot op heden hiervoor geen beleid ontwikkeld. Als Delft hiertoe ook zou overgaan zou dat ten goede komen aan het leefklimaat, de uitstraling van openbare ruimte (hordes fietsen), van panden en gevelwanden. Soms moet je vasthoudend zijn en geduld hebben.

Op feestelijke wijze werd vervolgens afscheid genomen van penningmeester Henk van Bergen. Hij was vijf jaar bestuurslid/penningmeester maar deed nog heel veel meer. Samen met Gon verzorgde hij inkoop en catering voor ledenbijeenkomsten waarbij hij menig fles ontkurkte. Henk is altijd in de binnenstad te vinden waar hij zaken signaleert, en liefst ook aan de orde stelt. Hij is uit te tekenen met teller en camera, legde daarmee een onontbeerlijke basis voor rapporten die vervolgens in samenwerking werden opgesteld. Te noemen zijn Parkeerrapporten, Fietsrapport, groenplekken en verkeersborden. Henk stapt overal op af  en zijn plannen blijven niet bij woorden maar resulteren ook in daden. Terwijl hij stond te luisteren naar een eerste lied door een plots opdoemend 6 vrouw sterk dameskoor van Els Stikkelman begon na enige tijd tot hem door te dringen dat het volgende lied, op de melodie van “Het Dorp” van Wim Sonneveld, hem op het lijf geschreven was .... een liedtekst van de voorzitter in plaats van een toespraak. Van achter een verkeersbord waar je alle kanten mee op kon, zongen vervolgens alle aanwezigen het lied nog eens uit volle borst mee. Wat een club van enthousiaste leden!

Wij hopen Henk - ook zonder taken - natuurlijk nog vaak in ons midden te hebben!