Terugblik bewonersavond Arsenaal Delft.

Het Arsenaal Delft organiseerde op dinsdag 5 juli een bijeenkomst waarin Cepezed, namens het ArsenaalDelft, de plannen voor het ArsenaalDelft hebben gepresenteerd. De aanwezigen kregen daarbij ook de mogelijkheid aan te geven over welke onderdelen van het plan ze enthousiast zijn en welke aandachtspunten ze wilden meegeven.  Over het algemeen is er veel waardering voor de plannen en voor de zorgvuldigheid waarmee de buren worden betrokken. Klik hier voor een korte terugblik van Cepezed zelf.

In aanvulling op deze terugblik van Cepezed zijn nog een aantal andere punten benoemd. Een aantal bewoners van de Breestraat vraagt aandacht voor het handhaven van het hek in de Breestraat. Voorkomen moet worden dat de toekomstige parkeerplaats een sociaal onveilig plek wordt. Ook is aandacht gevraagd voor het voorkomen van (geluids-) overlast van het terras uit het ontwerp en van overlast van vertrekkende gasten 's avonds laat. Ook de logistiek van de gasten en leveranciers is een aspect dat diverse keren is genoemd. 

Een voorzichtige indicatie van de planning is dat in 2017 het bestemmingsplan wordt aangepast, waarna in 2018 de verbouwing plaatsvindt. Een en ander is ook afhankelijk van het maken van concrete afspraken met een exploitant. 

 geplaatst op 14 juli 2016