Nota tussentijdse evaluatie parkeerbeleid.

Eind september 2016 is de Nota tussentijdse evaluatie Parkeren aangeboden aan de gemeenteraad. Een aantal voorstellen die relevant zijn voor de binnenstad leest hieronder:

  • regulering op zondagen wordt verlengd van 12.00 - 24.00;
  • regulering op zondag wordt niet verschoven naar 13.00 (dit was het verzoek van kerken);
  • bezoekersuren worden aangeboden in blokjes van 200, 400 en 600;
  • mixparkeren op pleinen Paardenmarkt, Gasthuisplaats en Voorstraat blijft onveranderd;
  • er komen geen runshopplaatsen terug;
  • spoorzone parkeren vergunning B m.i.v. 2018 alleen Phoenixstraat en Westvest.

De parkeertellingen die door de bewonersverenigingen vorig jaar nog hebben uitgevoerd in de binnenstad, hebben zeker een positieve bijdrage geleverd aan het bijstellen van het beleid (waaronder het reguleren van het parkeren op zondagavonden na 18.00 uur).