Monumentale Weesbrug (Oude Delft) wordt opgeknapt

Weegbrug Delft

Al jaren dringen omwonenden aan op onderhoud van de Weesbrug (Oude Delft), maar het 16de -eeuwse bouwwerk brokkelt steeds verder af. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de brug najaar 2016 wordt gerestaureerd. In het AD verscheen hierover een artikel. Hierin geeft Henk van Bergen, die zich jaren geleden namens de Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf al druk maakte over de brug, aan hier blij mee te zijn. "Dat is goed nieuws," zegt Van Bergen. De gemeente heeft eerder al toegegeven dat het beheer van de bruggen, tunnels en viaducten de afgelopen jaren behoorlijk in het gedrang is gekomen doordat de gemeente drastisch moest bezuinigen. 'Een deel van het geplande onderhoud is niet uitgevoerd', staat in het Beheerplan Civiele Constructies 2015-2018. Wel is er één historische brug aangepakt, de Vrouwe van Rijnsburgerbrug achter de Nieuwe Kerk. Daardoor moest ander werk worden uitgesteld.

Dit jaar trekt de stad bijna 2 miljoen euro uit voor onderhoud aan 'civiele constructies'. De komende jaren loop dat bedrag op tot 2,5 miljoen. Verwacht wordt dat rond 2020 de achterstanden zijn ingelopen en bruggen, viaducten en kademuren 'het gewenste kwaliteitsniveau' hebben. 

Ook is inmiddels de toezegging gedaan dat de Barbarasteeg in het najaar 2016 wordt opgeknapt. Kortom: goed nieuws voor de binnenstad en een mooi voorbeeld dat het aandacht blijven vragen voor dit onderwerp uiteindelijk loont. 

 

geplaatst op 24 juni 2016