Meldpunt woonoverlast.

Per 1 november 2017 is de omzetvergunning ingevoerd. Dat betekent dat zelfstandige woningen niet meer zonder vergunning mogen worden opgedeeld in studentenkamers. Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 265.000 wordt geen omzettingsvergunning verleend. Onder deze grens wordt alleen een vergunning verleend als voldaan wordt aan de de zogenaamde leefbaarheidstoets. Meer hierover kunt u lezen in het artikel omzetvergunning op deze site. 

 Als onderdeel van het beleid rond verkamering is op de site van de gemeente Delft een meldpunt woonoverlast ingericht. De meldingen geven een beeld waar er overlast wordt ervaren. Dit gebruikt de gemeente om de aanpak van woonoverlast te verbeteren en voor het beoordelen van aanvragen voor een omzettingsvergunning. De gemeente gaat niet direct met individuele meldingen aan de slag. Indien u overlast ervaart is het van groot belang dat u een melding doet via de site! Klik hier om naar de site van de gemeente te gaan. 

Voor de volledigheid: het meldpunt woonoverlast is vooral bedoeld om woonoverlast te registreren. Via het meldpunt overlast (0900-8844) kunt u direct contact opnemen met de politie.