Handhaving van geluid vraagt extra middelen.

Recent heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2016 naar de gemeenteraad gestuurd. De kadernota geeft de financiële randvoorwaarden voor de begroting 2017-2020. Gelukkig bevat de kadernota voor het eerst in zes jaar geen nieuwe bezuinigingen. Het afgelopen jaar is afgesloten in de plus en de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn weer in balans. Dit geeft de mogelijkheid om kleine verschuivingen binnen de begroting aan te brengen. Daarom hebben wij samen met de belangenverenigingen Binnenstad Noord en Zuidpoort aandacht gevraagd bij de gemeenteraad voor het onderwerp handhaving op geluid bij evenementen en horeca.

Meer middelen voor handhaving

In de praktijk blijkt de handhaving op de geluidnormen bij evenementen en horeca vaak te struikelen op het aspect geld. Geld voor de handhavers zelf en voor het inhuren van meetcapaciteit bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Dit bleek ook bij de discussie in de gemeenteraad van 17 december 2015 bij de evaluatie van het Delfts evenementenbeleid.

Om dit probleem op te lossen is naar onze mening meer geld nodig voor dit aspect van de handhaving. Daarom hebben wij de raad gevraagd in de Programmabegroting 2017-2020 voldoende geld vrij te maken voor de handhaving op geluid bij evenementen en horeca.

Geluidsmeters weer operationeel

Voor de handhaving op geluid hangen ook op verschillende plekken in de Delftse binnenstad geluidsmeters. Die meters meten permanent het geluid op die locatie. Op de webpagina www.delft.nl/geluidziet u waar deze geluidsmeters hangen en hoeveel decibel (dB(A)) er gemeten wordt. De metingen zijn ‘real time’ en geven dus de huidige geluidsbelasting weer. De gegevens van de meters op het Vrouwjuttenland, Heilige Geestkerkhof en Wijnhaven worden echter niet op de site weergegeven en daarnaast hebben wij onze twijfels bij de gegenereerde waarden van de meter voor het Stadhuis. Ook dit hebben wij gemeld in onze brief aan de gemeenteraad.

Lees hieronder de volledige brief. 

 

geplaatst: 20 mei 2016 (met dank aan BBN).