Geen uitbreiding autoluw gebied in binnenstad Delft.

Deze week is de zogeheten paraplu nota ' Optimalisatie autoluwe binnenstad' verschenen. Deze nota is onder meer met de verschillende belangenverenigingen in de binnenstad besproken. Wethouder Harpe ziet hierin af van nog strengere maatregelen om het autoverkeer in de binenstad te beperken. Het zogeheten ' autoluw- plusgebied' wordt dus niet uitgebreid. Hier bestaat onvoldoende draagvlak voor. Wel wordt ingezet op het beperken van het vrachtverkeer, hoewel dit nog nader moet worden uitgewerkt.

Hier ligt een relatie met het op 18 februari jl. in de gemeenteraad besproken  aangenomen voorstel om de openingstijden op zondag te verlengen tot 20.00 uur. Volgens het  besluit mag er voortaan ook, anders dan nu het geval, op zondag de hele dag vanaf ’s-morgens 9.00 uur worden bevoorraad. Dit naar aanleiding van een verzoek van de Jumbo supermarkt aan het Bastiaansplein. De belangenvereniging Binnenstad Noord heeft in vervolg op een eerder gestuurde brief namens de drie belangenverenigingen in de binnenstad hierover ingesproken. Dit om onze bezwaren, in het bijzonder tegen het laden en lossen op zondag, naar voren te brengen. De belangenvereniging Zuidpoort is daarbij in detail ingegaan op de situatie bij Jumbo op het Bastiaansplein. Uiteindelijk is door de gemeente raad besloten: 

  1. het verbod op zondagbevoorrading te schrappen, omdat dit volgens Vereniging Nederlandse Gemeenten niet in de winkeltijden verordening thuishoort 
  2. dat er te zijner tijd in het voorstel 'Regulering Logistiek Binnenstad ' gekeken gaat worden of er beperkingen op laden en lossen moeten komen en dat het beperken van laden lossen op zondag daar mogelijk een onderdeel van zal zijn.