Recente artikelen

Herijking van parkeerbeleid

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 6 maart ingestemd met een 'reparatie' in het sinds oktober 2013 geldende parkeerbeleid. Dit wekte onze verbazing omdat wij kort voor deze vergadering  nog het verzoek kregen van de wethouder om gezamenlijk met de ondernemers met haar te overleggen, wat vervolgens is uitgebleven. Dit nieuwe beleid voor de binnenstad was juist tot stand gekomen na uitvoerig overleg tussen de gemeente, de Ondernemersverening Binnenstad en  de bewoners organisaties in de binnenstad. 

Pagina's