Brief belangenverenigingen over verkamering.

Op 23 september 2016 hebben wij, samen met de twee andere belangenverenigingen in de binnenstad van Delft, een brief verstuurd aan de gemeenteraad over de voortdurende verkamering in Delft. Aanleiding hiervoor is dat wij tot op heden nog geen reactie  hebben ontvangen op onze brief met de inventarisatie verkamering (zie onze site / archief mei). Ook stellen wij vast, bijna een jaar na het aannemen van motie 35 ' verkamering in beeld', dat wij nog geen resultaten hebben gezien van de uitvoering van deze motie. Dit terwijl de Woonvisie in een vergevorderd stadium is. 

Terugblik Owee 2016

Vanuit de belangenverenigingen is voorafgaand aan de Owee 2016 weer veelvuldig overleg gevoerd met zowel het Owee bestuur als met de verschillende verenigingen. Wij hebben deze samenwerking als positief en constructief ervaren.

Owee 2016

Owee 2016

Van 21 t/m 25 augustus 2016 vindt weer de traditionele Owee plaats. Ansje Jonquiere en Teun van der Heijden hebben namens OND de afgelopen periode overleg gevoerd met zowel de Owee-coordinator van de TU als met het Owee bestuur zelf. Dit leidt tot een beter begrip over en weer. 

Pagina's