Twee nieuwe ereleden.

Tijdens de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst van 15 januari 2017 zijn oud-voorzitter Ansje Jonquière en oud-penningmeester Henk van Bergen benoemd tot Erelid van de belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf. Zowel Ansje als Henk hebben zich jarenlang buitengewoon actief ingezet voor de binnenstad van Delft (en doen dat nog steeds). Het bestuur en de leden zijn hen daar zeer erkentelijk voor en heeft hun waardering op deze manier nog eens extra willen benadrukken.

Fietsparkeerprobleem binnenstad Delft in beeld gebracht.

Er is een tekort aan fietsparkeerruimte in de binnenstad, met als gevolg dat fietsen gestald worden tegen bomen, palen en los op straat. Dit  blokkeert de doorgang en geeft een rommelig gezicht. Om zicht te krijgen in het tekort aan parkeercapaciteit heeft onze collega-belangenvereniging Binnenstad Noord eind oktober en begin november 2016 een aantal tellingen uitgevoerd ( in het autoluwe gebied en in de direct daarop aansluitende delen van de binnenstad).

Reactie gemeente verkamering Delft.

Op onze site treft u onder de titel 'Brief belangenverenigingen over Verkamering' een toelichting aan op de brief de OND samen met de belangenverenigingen Binnenstad Noord en Zuidpoort op 23 september jl. heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Delft. Onze brief heeft de reactie van de gemeente gekruist. Op 23 september 2016 heeft het college van B&W haar reactie aangeboden. Deze treft u aan als bijlage onderaan deze pagina, evenals de concept Woonvisie 2016-2023. 

Pagina's