Fietsparkeerprobleem binnenstad Delft in beeld gebracht.

Er is een tekort aan fietsparkeerruimte in de binnenstad, met als gevolg dat fietsen gestald worden tegen bomen, palen en los op straat. Dit  blokkeert de doorgang en geeft een rommelig gezicht. Om zicht te krijgen in het tekort aan parkeercapaciteit heeft onze collega-belangenvereniging Binnenstad Noord eind oktober en begin november 2016 een aantal tellingen uitgevoerd ( in het autoluwe gebied en in de direct daarop aansluitende delen van de binnenstad).

Reactie gemeente verkamering Delft.

Op onze site treft u onder de titel 'Brief belangenverenigingen over Verkamering' een toelichting aan op de brief de OND samen met de belangenverenigingen Binnenstad Noord en Zuidpoort op 23 september jl. heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Delft. Onze brief heeft de reactie van de gemeente gekruist. Op 23 september 2016 heeft het college van B&W haar reactie aangeboden. Deze treft u aan als bijlage onderaan deze pagina, evenals de concept Woonvisie 2016-2023. 

Pagina's