Reactie gemeente verkamering Delft.

Op onze site treft u onder de titel 'Brief belangenverenigingen over Verkamering' een toelichting aan op de brief de OND samen met de belangenverenigingen Binnenstad Noord en Zuidpoort op 23 september jl. heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Delft. Onze brief heeft de reactie van de gemeente gekruist. Op 23 september 2016 heeft het college van B&W haar reactie aangeboden. Deze treft u aan als bijlage onderaan deze pagina, evenals de concept Woonvisie 2016-2023. 

Kroos in de Delftse grachten.

Afgelopen zomer heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een proef uitgevoerd om te proberen het kroos uit het noordelijke deel van de Delfts grachten te halen. Deze proef  is deels geslaagd. Het is gelukt het water met het kroos zo in beweging te krijgen dat het kroos zich op één punt verzamelt. Er is op die manier 20 kuub kroos uit het water verwijderd.
 

Pagina's