Afweging van belangen bij vergunningverlening (update).

Het zal de meeste inwoners van de binnenstad zijn opgevallen: het voormalig winkelgebouw van Vögele heeft een nieuwe bestemming gekregen. Onder andere bakkerij van Maanen heeft hier een mooie nieuwe winkel geopend. Hoewel wij positief zijn over het feit dat dit pand een nieuwe bestemming heeft gekregen, hebben wij  ons toch genoodzaakt gezien bezwaar aan te tekenen tegen het plaatsen van  de installaties op het dak.  Onze bezwaren ten aanzien van de installaties waren de volgende:

Delft beste studentenkamerstad 2017: iets om trots op te zijn?

Op 11 juli ontving wethouder Förster de prijs voor de beste studentenkamerstad 2017 uit handen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De achtergrond van deze prijs is dat de LSVb vindt dat gemeenten een sleutelrol spelen in het oplossen van het nijpende kamertekort in de studentensteden. Delft onderscheidt zich met name op het gebied van particuliere verhuur. Maar op dat laatste moeten we juist niet trots zijn: Delft loopt achter op vele andere steden, die wel eisen stellen aan kwaliteit en overlast beperken.

Ontwikkelingen Arsenaal Delft

Ontwikkeling Arsenaal

Op 5 juli 2017 vond op initiatief van de projectontwikkelaar en het betrokken architectenbureau CePeZed een informele informatiebijeenkomst plaats over ontwikkelingen rondom het Arsenaal Delft.  Inmiddels is een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding. Deze wordt na de zomer 2017 ter visie gelegd. Vanuit de gemeente wordt hiervoor nog een officiële informatieavond georganiseerd.

Pagina's