Omzetvergunning verkamering

Het college van B&W heeft op 11 september het lang verwachte voorstel “Wijzigingen van de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015 voor de invoering van de omzettingsvergunning” aan de gemeenteraad gestuurd. Omdat verkamering een probleem is dat breed binnen Delft speelt, hebben wij het voorstel besproken met de belangenverenigingen Binnenstad Noord, Zuidpoort, TU Noord en Olofsbuurt-Westerkwartier. Onze algemene indruk is dat dit voorstel een goede stap is om verkamering in goede banen te leiden.

De essentie van het voorstel is als volgt:

NOS radio interview met voorzitter R. Stikkelman over verkamering.

De verkamering in Delft leidt tot problemen in verschillende wijken. Bewoners en belangenverenigingen signaleren de toenemende aankoop van panden voor studentenhuisvesting en vragen de gemeente om regulering. Op 28 augustus 2017 werd onze voorziter, Rob Stikkelman, hierover geinterviewd samen met een aantal studenten. U kunt het bericht via onderstaande link beluisteren. 

Afweging van belangen bij vergunningverlening (update).

Het zal de meeste inwoners van de binnenstad zijn opgevallen: het voormalig winkelgebouw van Vögele heeft een nieuwe bestemming gekregen. Onder andere bakkerij van Maanen heeft hier een mooie nieuwe winkel geopend. Hoewel wij positief zijn over het feit dat dit pand een nieuwe bestemming heeft gekregen, hebben wij  ons toch genoodzaakt gezien bezwaar aan te tekenen tegen het plaatsen van  de installaties op het dak.  Onze bezwaren ten aanzien van de installaties waren de volgende:

Delft beste studentenkamerstad 2017: iets om trots op te zijn?

Op 11 juli ontving wethouder Förster de prijs voor de beste studentenkamerstad 2017 uit handen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De achtergrond van deze prijs is dat de LSVb vindt dat gemeenten een sleutelrol spelen in het oplossen van het nijpende kamertekort in de studentensteden. Delft onderscheidt zich met name op het gebied van particuliere verhuur. Maar op dat laatste moeten we juist niet trots zijn: Delft loopt achter op vele andere steden, die wel eisen stellen aan kwaliteit en overlast beperken.

Pagina's