Verkameringsbeleid: een update

Eind december zijn de verschillende belangenverenigingen van bewoners in Delft door wethouder Schrederhof uitgenodigd voor een gesprek over verkamering. Aanleiding is de evaluatie die plaatsvindt van de regelgeving die de verkamering in Delft moet beteugelen en die op 1 november 2017 in werking is getreden.  

Ontwikkelingen Gasthuisplaats

Gasthuisplaats.

De laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom het Gasthuisplein. Deze ontwikkelingen zijn op zichzelf positief. De consequenties van dit plan voor de parkeergelegenheid voor bewoners heeft onze aandacht.  Parkeerplaatsen moeten  op een acceptabele loopafstand beschikbaar blijven. De Gasthuisplaats beschikt nu over 160 parkeerplaatsen. Hieronder leest u meer hierover. 

Pagina's