Ontwikkelingen Gasthuisplaats - vervolg.

Ontwikkelingen Gasthuisplaats. 

 De afgelopen twee heeft heeft een ‘Projectgroep Gasthuisplaats’* initiatieven ontplooid voor het herontwikkelen van de Gasthuisplaats en de gemeente verzocht hen hier subsidie voor te verstrekken.  Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente op dit moment geen initiatieven gaat ontplooien voor dit terrein. 

 Op 28 maart j.l. heeft de gemeenteraad wel een motie aangenomen inzake de Gasthuisplaats. 

In deze motie wordt het College van B&W opgedragen: 

Eerste opruimactie zwerfvuil een feit.

Op 23 maart hebben negen bewoners van de binnenstad in Delft voor het eerst gezamenlijk zwerfvuil geruimd: blikjes, glas, balonnen, pastic doppen, rietjes, zakjes. Noem maar op. Resultaat na ruim een uur opruimen: negen goed gevulde vuilniszakken en veel leuke reacties onderweg. De enorme hoeveelheid sigatrettenpeuken vielen ons wel enorm op. 

Veel dank aan: Petra van der Cammen, Tim en Anja Dröge, Cisca van Miss Morrison, Bill en Janice Rossen, Rob Stikkelman, Frank Elshof en Geraldine Post.

Coulanceregeling bezoekersparkeren

Sinds 1 januari 2019 is een coulanceregeling bezoekersparkeren van toepassing.  Als houder van een bezoekersvergunning kunt u maximaal 2x per kalenderjaar een beroep doen op coulance via de coulanceregeling. Dan wordt de boete geseponeerd en hoeft u deze niet te betalen. Is het mis gegaan omdat u een fout heeft gemaakt in maximaal 2 karakters van het kenteken? Dan wordt de naheffing geseponeerd, omdat u een administratieve fout heeft gemaakt. Deze telt dan niet mee voor de coulanceregeling.

Pagina's