Coulanceregeling bezoekersparkeren

Sinds 1 januari 2019 is een coulanceregeling bezoekersparkeren van toepassing.  Als houder van een bezoekersvergunning kunt u maximaal 2x per kalenderjaar een beroep doen op coulance via de coulanceregeling. Dan wordt de boete geseponeerd en hoeft u deze niet te betalen. Is het mis gegaan omdat u een fout heeft gemaakt in maximaal 2 karakters van het kenteken? Dan wordt de naheffing geseponeerd, omdat u een administratieve fout heeft gemaakt. Deze telt dan niet mee voor de coulanceregeling.

Verkameringsbeleid: een update

Eind december zijn de verschillende belangenverenigingen van bewoners in Delft door wethouder Schrederhof uitgenodigd voor een gesprek over verkamering. Aanleiding is de evaluatie die plaatsvindt van de regelgeving die de verkamering in Delft moet beteugelen en die op 1 november 2017 in werking is getreden.  

Pagina's