Actie FLITSPARKEREN NEE is succesvol beeindigd

Hartelijk dank aan alle leden van Belangenverenigingen Zuidpoort en De Oude en de Nieuwe Delf, Ondernemersvereniging Binnenstad Delft, Platform Delft Noord, ondertekenaars van de petitie en alle andere bewoners voor het enthousiasme waarmee zij onze actie hebben gesteund! Binnenstadsbreed kleurden de ramen geel met rood: Flitsparkeren? NEE! Deze massale steun heeft echt indruk gemaakt en effect opgeleverd.

Pagina's