Parkeren in de binnenstad - update oktober 2020

Indien u een parkeervergunning heeft voor de binnenstad heeft u op 20 oktober jl. een mail van de gemeente ontvangen over de wijzigingen in parkeergebied B. Hierin wordt onder andere duidelijk dat het niet mogelijk is voor een bewoner, die nu alleen een eerste parkeervergunning op straat heeft, een abonnement te kiezen in de Zuidpoortgarage. In onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van eind augustus (zie bijlage) hebben wij al gewezen op het gebrek aan participatie én het gebrek aan onderbouwing van de plannen.

Vervolg parkeertransitie - update augustus 2020

Voor de zomer hebben wij als belangenvereniging en samen met de andere belangenvereniging geprotesteerd tegen de plannen voor het uitbreiden van autoluwplus in de binnenstad van Delft. Wij hebben eind augustus onze bezwaren nog eens op papier gezet en aan het het College van B&W gestuurd. Deze bezwaren betreffen:

1. het gebrek aan overleg met de bewoners. Wij verwachten dat de gemeente dit najaar de bewoners serieus betrekt bij de plannen en dat er ruimte is om de plannen ook nog aan te passen. 

Toeristische verhuur

De afgelopen jaren is verhuur van volledige woningen voor vakantieverhuur flink toegomen, ook in Delft. Dit leidt tot extra druk op de woningmarkt, hogere woningprijzen en afname van de sociale samenhang van de buurt. Zeker als er ook nog eens veel studentenwoningen in de omgeving staan.  Ook is er kans op overlast. Permanente verhuur als vakantiewoning zorgt niet alleen voor dit soort effecten, maar is ook illegaal. De Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan staan dit niet toe.

Evaluatie studentenhuisvesting en regulering micro-appartementen.

De gemeente heeft een evaluatie opgeleverd inzake de regulering van de studentenhuisvesting (verkamering). In deze evaluatie wordt geconstateerd dat de schaarste aan woningen in 2020 in Delft is toegenomen, met name is er een zeer beperkt aanbod voor starters en gezinnen die een woning willen kopen en ook is er nog steeds veel vraag naar studentenhuisvesting. De evaluatie bevat ook een aantal voorstellen. Tot ons genoegen bevat de evaluatie ook voorstellen om het splitsen van woningen naar zogenaamde micro-appartementen te reguleren.

Pagina's