Toeristische verhuur

De afgelopen jaren is verhuur van volledige woningen voor vakantieverhuur flink toegomen, ook in Delft. Dit leidt tot extra druk op de woningmarkt, hogere woningprijzen en afname van de sociale samenhang van de buurt. Zeker als er ook nog eens veel studentenwoningen in de omgeving staan.  Ook is er kans op overlast. Permanente verhuur als vakantiewoning zorgt niet alleen voor dit soort effecten, maar is ook illegaal. De Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan staan dit niet toe.

Evaluatie studentenhuisvesting en regulering micro-appartementen.

De gemeente heeft een evaluatie opgeleverd inzake de regulering van de studentenhuisvesting (verkamering). In deze evaluatie wordt geconstateerd dat de schaarste aan woningen in 2020 in Delft is toegenomen, met name is er een zeer beperkt aanbod voor starters en gezinnen die een woning willen kopen en ook is er nog steeds veel vraag naar studentenhuisvesting. De evaluatie bevat ook een aantal voorstellen. Tot ons genoegen bevat de evaluatie ook voorstellen om het splitsen van woningen naar zogenaamde micro-appartementen te reguleren.

Ontwikkelingen parkeren grachtengebied zuid

Op 28 mei 2020 heeft het College van B&W een raadsvoorstel ingediend waarin o.a. een  ambitie wordt geformuleerd voor een parkeerttransitie in Delft. Voor ons als belangenvereniging van de bewoners en bedrijven in de binnenstad is het van groot belang dat met een redelijke zekerheid een parkeerplaats beschikbaar is op een redelijke afstand tot de voordeur en dit voor redelijke prijs. Het voorstel van het College komt daar niet aan tegemoet. 

Het voorstel van het College voor de binnenstad stelt onder meer het volgende: 

Toeristische woningverhuur Delft

De belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf heeft in oktober een verzoek tot handhaving  gedaan i.v.m. permanente vakantieverhuur van woningen ingediend, net als twee andere bewonersbelangenorganisaties in de binnenstad.

Vakantieverhuur neemt snel toe, we horen steeds meer geluiden over overlast, en het is tijd voor maatregelen om dit te reguleren en ook naar woningeigenaren helder aan te geven wat mag en vooral ook niet mag.

Pagina's