Stand van zaken vervangen pollers

Eerder berichtte wij u al over het voornemen van de gemeente Delft om per mei 2016 een systeem met kentekenherkenning voor de binnenstadsafsluiting operationeel te hebben, waarmee de pollers in de binnenstad verdwijnen. Het systeem is vergelijkbaar met het nieuwe parkeersysteem. Op 14 oktober heeft het College van B&W de gemeenteraad geinformeerd over de laatste stand van zaken. Hierin wordt onder meer ingegaan op de ervaringen met de pilot die is uitgevoerd op de Buitenwatersloot en de Rijksstraatweg. De aanbevelingen uit deze pilot zijn:

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst OND 2016

 

 

Op 10 januari 2016 was de belangenvereniging 'De Oude en de Nieuwe Delf' te gast in het ArsenaalDelft voor haar nieuwjaarsbijeenkomst. De muziek werd weer verzorgd door Pipacs. Veel leden hebben deze gelegenheid aangegrepen om met hun buren bij te praten en te proosten op het nieuwe jaar. Hieronder een korte impressie van de belangrijkste punten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft bereikt en de onderwerpen die het komend jaar op de agenda staan. 

 

Terugblik buurtborrel 20 november 2015.

Op 20 november vond een heel goed bezochte en feestelijke buurtborrel in het Labyrint plaats. De aanwezigen werden kort bijgepraat over drie voor bewoners belangrijke punten, aangezien eind september nog een Nieuwsbrief is uitgekomen (zie de site onder downloads).

Het rapport Parkeerdruk in de binnenstad van Delft 2015 van de drie samenwerkende belangenverenigingen is positief en met dank ontvangen binnen B&W. Het wordt betrokken bij het komende integrale beleid mobiliteit en parkeren.

Onderzoek belangenorganisaties: parkeerdruk binnenstad verslechterd.

De belangenvereniging De Oude en de Nieuwe Delf heeft samen met Binnenstad Noord en Zuidpoort in de periode 6 13 oktober wederom een onderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk in de binnenstad. De situatie ten opzichte van 2014 is verder verslechterd. 

De samenwerkende belangenverenigingen hebben dit onderzoek gehouden, omdat er sinds oktober 2014 de volgende twee wijzigingen hebben plaatsgevonden:

Pagina's