Owee 2016

Owee 2016

Van 21 t/m 25 augustus 2016 vindt weer de traditionele Owee plaats. Ansje Jonquiere en Teun van der Heijden hebben namens OND de afgelopen periode overleg gevoerd met zowel de Owee-coordinator van de TU als met het Owee bestuur zelf. Dit leidt tot een beter begrip over en weer. 

Aandacht voor voetgangers in de binnenstad.

Barbarasteeg

De gemeente Delft heeft een plan van aanpak opgesteld en budget vrijgemaakt om de 'microbereikbaarheid'  van de binnenstad te verbeteren. Microbereikbaarheid heeft betrekking op de bereikheid voor voetgangers. Via een workshop heeft ook OND hier input voor geleverd. Inzet van OND was vooral een goede en veilige doorloop voor voetgangers, maar dat ook visueel duidelijk maken door het aanpassen van de openbare inrichting. In het plan zijn korte en lange termijn maatregelen opgenomen. De korte termijnmaatregelen (najaar 2016 t/m medio 2017) richten zich op:

Pagina's