Monumentale Weesbrug (Oude Delft) wordt opgeknapt

Weegbrug Delft

Al jaren dringen omwonenden aan op onderhoud van de Weesbrug (Oude Delft), maar het 16de -eeuwse bouwwerk brokkelt steeds verder af. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de brug najaar 2016 wordt gerestaureerd. In het AD verscheen hierover een artikel. Hierin geeft Henk van Bergen, die zich jaren geleden namens de Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf al druk maakte over de brug, aan hier blij mee te zijn. "Dat is goed nieuws," zegt Van Bergen.

Afscheid voorzitter Ansje Jonquière.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 mei jl. heeft de belangenvereniging ‘de Oude en de Nieuwe Delf’ afscheid genomen van haar voorzitter Ansje Jonquière.

Mede op initiatief van Ansje is in 2001 de belangenvereniging Wateringsepoort opgericht. Vanaf 2003 heeft zij daarin bestuursfuncties vervuld. Vanaf 2008 is de samenwerking met de belangenvereniging, mede door haar inzet, steeds intensiever geworden, hetgeen heeft geresulteerd in een fusie van beide verenigingen in 2012. Sindsdien heeft zij de rol van voorzitter met veel verve en charme vervuld.

Handhaving van geluid vraagt extra middelen.

Recent heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2016 naar de gemeenteraad gestuurd. De kadernota geeft de financiële randvoorwaarden voor de begroting 2017-2020. Gelukkig bevat de kadernota voor het eerst in zes jaar geen nieuwe bezuinigingen. Het afgelopen jaar is afgesloten in de plus en de gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn weer in balans. Dit geeft de mogelijkheid om kleine verschuivingen binnen de begroting aan te brengen.

Verkamering hoofdgrachtengebied circa 20%

Op 3 mei 2016 hebben wij bijgaande brief met een indicatief beeld van de huidige verkamering aangeboden aan de gemeenteraad. Dit ter ondersteuning van de in het najaar van 2015 aangenomen raadsmotie 35 'Verkamering in Beeld'. Inmiddels is 1 op 5 panden in het onderzochte gebied  verkamerd, maal x-aantal kamers per pand.

Wij hebben het aantal verkamerde panden op een kaart verbeeld,  zonder pretentie het exacte aantal bewoners per pand aan te tonen. We hebben niet  ‘achter de voordeuren’ geteld. Het totaal aantal getelde huisnummers bedraagt 674, waarvan 140 verkamerde panden. 

Pagina's