Aandacht voor voetgangers in de binnenstad.

Barbarasteeg

De gemeente Delft heeft een plan van aanpak opgesteld en budget vrijgemaakt om de 'microbereikbaarheid'  van de binnenstad te verbeteren. Microbereikbaarheid heeft betrekking op de bereikheid voor voetgangers. Via een workshop heeft ook OND hier input voor geleverd. Inzet van OND was vooral een goede en veilige doorloop voor voetgangers, maar dat ook visueel duidelijk maken door het aanpassen van de openbare inrichting. In het plan zijn korte en lange termijn maatregelen opgenomen. De korte termijnmaatregelen (najaar 2016 t/m medio 2017) richten zich op:

Terugblik bewonersavond Arsenaal Delft.

Het Arsenaal Delft organiseerde op dinsdag 5 juli een bijeenkomst waarin Cepezed, namens het ArsenaalDelft, de plannen voor het ArsenaalDelft hebben gepresenteerd. De aanwezigen kregen daarbij ook de mogelijkheid aan te geven over welke onderdelen van het plan ze enthousiast zijn en welke aandachtspunten ze wilden meegeven.  Over het algemeen is er veel waardering voor de plannen en voor de zorgvuldigheid waarmee de buren worden betrokken. Klik hier voor een korte terugblik van Cepezed zelf.

Monumentale Weesbrug (Oude Delft) wordt opgeknapt

Weegbrug Delft

Al jaren dringen omwonenden aan op onderhoud van de Weesbrug (Oude Delft), maar het 16de -eeuwse bouwwerk brokkelt steeds verder af. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de brug najaar 2016 wordt gerestaureerd. In het AD verscheen hierover een artikel. Hierin geeft Henk van Bergen, die zich jaren geleden namens de Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf al druk maakte over de brug, aan hier blij mee te zijn. "Dat is goed nieuws," zegt Van Bergen.

Pagina's