Verkameringsbeleid: een update

Eind december zijn de verschillende belangenverenigingen van bewoners in Delft door wethouder Schrederhof uitgenodigd voor een gesprek over verkamering. Aanleiding is de evaluatie die plaatsvindt van de regelgeving die de verkamering in Delft moet beteugelen en die op 1 november 2017 in werking is getreden.  

Hoewel wij positief zijn over de komst van de regeling en de effecten daarvan, constateren alle verenigingen ook dat de regeling geregeld wordt ontdoken. Lees hier meer over de regeling zelf. 

Een van de mogelijkheden daarvoor is de zogenaamde ‘hospitaregeling’. Hierbij worden zoon of dochter beperkt eigenaar van een pand en kan op deze manier twee kamers – zonder vergunning -  verhuren. Ook wordt het instrument ‘splitsing’  van woningen de laatste tijd vaker ingezet. Dit kan een poging zijn om de regeling te omzeilen. Wij verwachten dat de evaluatie van de regeling er toe zal leiden dat de ontwijkingsmogelijkheden worden ingeperkt. 

In het overleg is ook ingegaan op het verschil in bevoegdheden bij een melding en bij een handhavingsverzoek. Bij een melding kan gemeente alleen langsgaan. Bij een handhavingsverzoek mag bijvoorbeeld ook worden binnengetreden. De gemeente verkent de mogelijkheden om hier meer capaciteit voor vrij te maken, zodat ook meldingen vaker kunnen worden opgepakt. 

Daarnaast hebben wij de gemeente gevraagd om ook steviger te controleren of er daadwerkelijk conform de vergunning is gebouwd. Splitsingsvergunningen zouden daarbij een hogere prioriteit moeten krijgen.

Tot slot is aandacht gevraagd voor het probleem van het fietsparkeren. Dit is momenteel geen onderdeel van de leefbaarheidstoets, al geeft de gemeente aan hier wel naar te kijken bij de beoordeling. 

Het is de bedoeling dat het overleg over verkamering regulier gaat plaatsvinden en wordt verbreed naar woning beherende studentenverenigingen, maar ook DUWO. 

We zijn geïnteresseerd naar uw ervaringen in ons deel van de binnenstad. Kent u panden die na 1 november 2017  een studentenpand zijn geworden? 

  • Indien u het idee heeft dat de regeling wordt ontdoken, kunt u dit melden  bij de gemeente Delft via het meldpunt woonoverlast. Ook wij horen graag uw ervaringen U kunt deze sturen naar info@grachtengebieddelft.nl. Dit is voor ons belangrijke input voor een volgend overleg. 
  • Ook zijn wij benieuwd of er verbeteringen zijn opgetreden bij bestaande studentenpanden in uw omgeving, bijvoorbeeld door meer contacten en communicatie? Dit horen we ook graag via info@grachtengebieddelft.nl
  • Ga in gesprek over overlast en probeer afspraken te maken met de hoofdhuurder en/of de verhuurder. Als het een huis is van een studentenvereniging, neem dan aanvullend contact op met die studentenvereniging.
  • Als het echt uit de hand loopt: bel de politie 0900-8844.