Twee nieuwe ereleden.

Tijdens de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst van 15 januari 2017 zijn oud-voorzitter Ansje Jonquière en oud-penningmeester Henk van Bergen benoemd tot Erelid van de belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf. Zowel Ansje als Henk hebben zich jarenlang buitengewoon actief ingezet voor de binnenstad van Delft (en doen dat nog steeds). Het bestuur en de leden zijn hen daar zeer erkentelijk voor en heeft hun waardering op deze manier nog eens extra willen benadrukken. Ansje en Henk voegen zich daarmee bij het gezelschap van de heer Adriaan van der Burgh en mw Janny van der Jagt die al eerder waren benoemd tot erelid.