Toeristische verhuur update 31 mei 2021

Voor het uitbreken van de Coronacrisis hebben wij samen met de andere belangenverenigingen aandacht gevraagd voor het toenemende onttrekken van reguliere woningen en appartementen aan de woningmarkt ten behoeve van de toeristische verhuur. Dit is niet toegestaan en kent ook belangrijke bezwaren:  

  • Leefbaarheid/overlast door de gebruikers van het verhuurde; 
  • Oneerlijke concurrentie voor de hotelsector en B&B's, bijvoorbeeld ten aanzien van het heffen van toeristenbelasting; 
  • Veiligheid / Brandveiligheid; 
  • Oneigenlijk gebruik van woonruimte in relatie tot de bestemming daarvan / onttrekking van woningen aan de woningvoorraad 

In de binnenstad zijn met name in 2019 diverse handhavingsverzoeken ingediend. Als gevolg van deze actie en natuurlijk als gevolg van de huidige situatie rondom Covid-19 zien we dat panden nu weer terug gaan naar de woningmarkt. De gemeente heeft in de Kadernota 2021 aangekondigd een bedrag van € 113.000 vrij te maken voor beleid voor toeristisch verhuur.