Strengere regels verkamering en splitsing woningen.

De inzet van de gezamenlijke belangenvereniging om de overlast van verkamering te beperken heeft resultaat gehad. De verwachting is dat in juni 2021 belangrijke wijzigingen van de Huisvestingsverdening door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ten aanzien van het verder terugdringen van verkamering is de  belangrijkste dat de grens van € 265.000 komt te vervallen. Dat betekent dat geen vergunningen meer worden verstrekt voor het omzetten van zelfstandige woningen in studentenkamers. 

Sinds 2019/ 2020 zien we, als gevolg van de steeds strenger wordende eisen aan verkamering en de lage rente, een forse stijging van splitsing van zelfstandige woningen, waarna deze worden verbouwd tot kleinere zelfstandige woningen. Sommige van deze ' woningenen'  zijn niet groter dan 20m2. Ook hier hebben wij aandacht voor gevraagd. Dit is overigens, net als verkamering,  een probleem dat ook speelt in andere wijken van Delft. De aanpassing van de Huisvestingsverordening verbindt voorwaarden aan het splitsen van woningen, te weten:

  • de te verbouwen woning een woonoppervlakte heeft van minimaal dan 180 m2;
  • de te verbouwen woning niet de afgelopen 10 jaar is vergroot;
  • de gevormde woningen een minimale oppervlakte hebben van 40m2 en over een aparte slaapkamer beschikken.

NB1: Indien u van mening bent dat een pand onterecht is verkamerd of is gesplitst zonder correcte vergunning, kunt u een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Hierop moet de gemeente een onderzoek instellen.

NB2: omdat de gemeente de regels heeft gekoppeld aan de Huisvestingsverordening gelden de voorwaarden niet indien de vergunningaanvraag toeziet op een bedrijfspand (of bijvoorbeeld hotel). Dat zijn immers geen woningen.