Parkeren in de binnenstad - update oktober 2020

Indien u een parkeervergunning heeft voor de binnenstad heeft u op 20 oktober jl. een mail van de gemeente ontvangen over de wijzigingen in parkeergebied B. Hierin wordt onder andere duidelijk dat het niet mogelijk is voor een bewoner, die nu alleen een eerste parkeervergunning op straat heeft, een abonnement te kiezen in de Zuidpoortgarage. In onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van eind augustus (zie bijlage) hebben wij al gewezen op het gebrek aan participatie én het gebrek aan onderbouwing van de plannen. Deze mail van de gemeente versterkt onze zorgen over de plannen van de gemeente alleen maar meer.

Daarom hebben we, samen met de belangenverenigingen Binnenstad Noord en Zuidpoort een nieuwe brief gestuurd aan het College van B&W en hen daarin de volgende vragen gesteld: 

 1. Waarom is het niet mogelijk voor een bewoner die nu alleen een eerste parkeervergunning op straat heeft, een abonnement te kiezen in de Zuidpoortgarage? Gezien het zoekgebied voor uitbereiding autoluw plus (zuidwesten van de binnenstad) is de Zuidpoortgarage voor veel bewoners dichterbij dan de dichtstbijzijnde entree van de Prinsenhofgarage. In de besluitvormingsdocumenten in de gemeenteraad van 9 juli is de Zuidpoortgarage niet uitgesloten. 
 2. Waarom is het niet mogelijk voor een bewoner die nu alleen een eerste parkeervergunning op straat heeft, een abonnement te kiezen in de Marktgarage? Gezien de loopafstanden is deze voor veel bewoners dichterbij dan de dichtstbijzijnde entree van de Prinsenhofgarage. In de besluitvormingsdocumenten in de gemeenteraad van 9 juli is de Marktgarage niet uitgesloten. 
 3. Hoeveel vergunningen voor een tweede auto zijn in 2020 verleend in vergunningengebied B en in C? 
 4. Wat is de bezettingsgraad per parkeergarage in vergunningengebied B verspreid over de dag (24 uur) enerzijds door de weeks en anderzijds in het weekend in de jaren 2017/2018/2019 (voor Prinsenhofgarage vanaf opening 5-3-2018) tot nu ?
 5. Hoeveel abonnementen voor bewoners zijn reeds verstrekt voor deze parkeergarages?
 6. Hoeveel abonnementen zijn er maximaal beschikbaar voor bewoners uit parkeergebied B in de Prinsenhofgarage én hoeveel voor bewoners uit gebied C?
 7. Hoeveel abonnementen zijn er maximaal beschikbaar voor bewoners uit parkeergebied B in de Zuidpoortgarage en de Marktgarage? 
 8. Zelfs ten tijde van de Covid-19 maatregelen lijken er nooit meer vrije parkeerplaatsen beschikbaar te zijn in de Prinsenhofgarage dan circa 300-350 (bron parkeer app ANWB) bij een capaciteit van 639 openbare parkeerplaatsen. Hoe verhouden de beschikbare vrije plaatsen in deze parkeergarage zich tot: 
    • Het antwoord bij vraag 6? 
    • Het antwoord van de gemeente dat in de Zuidpoortgarage geen abonnementen worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief voor bewoners, vanwege de (relatief) hoge bezetting van deze garage 
    • De in de brief genoemde ambitie van het College voor 675 extra bewonersparkeerplaatsen in de parkeergarages (raadvoorstel d.d. 28 mei 2020)?

  9. Wat zijn de opties voor een bewoner die een abonnement aanschaft voor een parkeergarage en deze blijkt bij thuiskomst vol te zijn? 

  De volledige brief is als bijlage bijgevoegd. 

   

  27 oktober 2020