Hotel Leeuwenburg - update 2

T.a.v. Omwonenden van de Huyterstraat

 Spijkenisse, 3 november 2021

 Betreft: Informatiebrief sloopwerkzaamheden Huyterstraat

 Geachte heer of mevrouw,

 Graag willen wij u informeren over de uitvoering van de sloopwerkzaamheden aan de Huyterstraat te Delft. Vanaf dinsdag 9 november voert Demolition Contractors & Consultancy B.V. de sloopwerzaamheden aan het voormalige schoolgebouw uit.

Werktijden

De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur.

Periode We verwachten dat de machinale sloopwerkzaamheden werkzaamheden ca. 3 weken gaan duren.

Uiteraard zullen wij bij de uitvoering van het werk ervoor zorg dragen dat u er zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Heeft u nog vragen over deze brief of tijdens de werkzaamheden, dan kunt u daarover met ons contact opnemen, of mij een mail sturen via;

richard.vanderkruit@dcc-eu.com

Of telefonisch bereiken via;

06-20435941

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en danken u op voorhand voor uw begrip en medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Demolition Contractors & Consultancy B.V.