Hotel Leeuwenburg - update

 Ter attentie van: buurtbewoners van Hotel Leeuwenbrug

Rotterdam, 4 november 2021

Betreft: start sloopwerkzaamheden school en hotel

Geachte heer of mevrouw,

Via deze weg wil ik u op de hoogte stellen dat we volgende week gaan starten met de sloop van de oude leegstaande school, gelegen aan de Huyterstraat 7 en aansluitend de cascosloop van hotel Leeuwenbrug gelegen, aan de Koornmarkt 16. De planning voor volgende week is:

- maandag 8 november: aanvoer rijplaten en mobilisatie kraan

- dinsdag 9 november: start sloopwerkzaamheden

 

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf DCC. Op de achterkant van deze brief treft u een informatiebrief aan van DCC en tevens haar contactgegevens.

De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden voor de kerst zijn afgerond. De aannemer zal naar verwachting medio januari van start gaan met de bouwwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Olaf Lawerman