Herinrichting Oude Langendijk update 31 mei 2021

In de plannen voor het herinrichten van de Oude Langendijk 'de Rode Loper' werd door de gemeente in de vergunningaanvraag tot onze verrassing al geanticipeerd op het herinrichten van de aansluiting Wijnhaven / Koornmarkt als autoluw gebied. Wij hebben hier als onderdeel van een algemene reactie op de plannen, specifiek tegen geageerd, met als resultaat dat dit deel uit de vergunningaanvraag wordt gehaald. 

Hoewel wij samen met de andere belangenverenigingen voorstander zijn van een beter inrichting van deze entree van de binnenstad, zijn we niet tevreden met de uitvoering zowel op inhoud als proces. Het AD schreef hier recent een artikel over: 

 https://www.ad.nl/delft/herinrichting-van-oude-langendijk-onveilig-voor-fietsers-en-voetgangers~a7a06c21/