Brief aan gemeenteraad: studentenhuisvesting in goede banen.

Op 29 mei 2019 hebben vier belangenverenigingen uit Delft een brief gestuurd aan de gemeenteraad naar aanleiding van de nota Tussentijdse Evaluatie "Studentenhuisvesting in goede banen".  Wij zien een aantal goede voorstellen, maar wat ons betreft moet er een tandje bij, gezien de toenemende groei van studentenaantallen. In de brief worden een aantal kanttekening geplaatst en doen wij diverse concrete voorstellen. Dit als input voor de bespreking in raadcommissie van 6 juni. 

Hoofdlijnen uit de brief:

1. Meer duidelijkheid over en handhaving van de hospitaregeling;

2. Inbreng van eigen voorstellen om het oneigenlijk splitsen van woningen tegen te gaan;

3. Verlichten van de druk op de woningvoorraad door onder meer operationele afspraken met de TU en afspraken met buurgemeenten;

4. Geen uitbreiding van uitzonderingsmogelijkheden; 

5. Maak 'goed verhuurderschap' beter afdwingbaar via de Algemene Plaatselijke Verordening. Hier doen wij concrete voorstellen voor;

6. Goede registratie van de voorwaarden waaronder kamergewijze bewoning plaatsvindt (bijvoorbeeld door middel van een verhuurdersvergunning);

7. Verbeteren van de informatievoorziening en toezegging dat er op meldingen op het meldpunt ook geacteerd wordt. 

De volledige brief met de voorstellen vindt u terug in de bijlage.

 

gepubliceerd 30 mei 2019