Afweging van belangen bij vergunningverlening (update).

Het zal de meeste inwoners van de binnenstad zijn opgevallen: het voormalig winkelgebouw van Vögele heeft een nieuwe bestemming gekregen. Onder andere bakkerij van Maanen heeft hier een mooie nieuwe winkel geopend. Hoewel wij positief zijn over het feit dat dit pand een nieuwe bestemming heeft gekregen, hebben wij  ons toch genoodzaakt gezien bezwaar aan te tekenen tegen het plaatsen van  de installaties op het dak.  Onze bezwaren ten aanzien van de installaties waren de volgende:

-      er is geen vergunning verleend voor de installaties in de huidige vorm. Deze veroorzaken onaanvaardbare geluidsoverlast voor diverse bewoners in de directe omgeving van het pand. Dit temeer omdat de winkel / horecagelegenheid 7 dagen per week open is van 8.00 uur tot 22.00 uur.

-      De achterkant van woningen en de binnentuinen hebben een waarde  voor zowel de bewoners als voor de historische binnenstad. Deze worden nu volledig ontsierd door deze installaties.  Een inpandige oplossing voor technische installaties is wel degelijk mogelijk. Het kan niet zo zijn dat de ondernemer de nadelige gevolgen van deze oplossing voor hem (zoals kosten en ruimtebeslag)  kan afwentelen op zijn buren door voor een goedkopere en ontsierende oplossing buiten te kiezen.

-      Iedere burger en bedrijf dient zich aan de wet te houden. De overheid dient deze te handhaven en een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen. De belangen van de ondernemer lijken nu te prevaleren boven die van de bewoners.  

Inmiddels (dd 18 september 2017)  hebben wij een reactie ontvangen van de gemeente. Kort gezegd stelt de gemeente dat er geen weigeringsgronden zijn en dat zij daarom de vergunning moeten verlenen. Ten aanzien van het naleving van de milieuregels (zoals geluid, stank) wordt verwezen naar de Omgevingsdienst Haaglanden. Deze reactie stelt ons teleur.  Wij zouden graag hebben gezien dat de impact die de installaties hebben op het woongenot van de direct omwonenden zwaarder zouden zijn meegewogen bij dit besluit. 

geplaatst: 24 september 2017