Aandacht voor voetgangers in de binnenstad.

Barbarasteeg

De gemeente Delft heeft een plan van aanpak opgesteld en budget vrijgemaakt om de 'microbereikbaarheid'  van de binnenstad te verbeteren. Microbereikbaarheid heeft betrekking op de bereikheid voor voetgangers. Via een workshop heeft ook OND hier input voor geleverd. Inzet van OND was vooral een goede en veilige doorloop voor voetgangers, maar dat ook visueel duidelijk maken door het aanpassen van de openbare inrichting. In het plan zijn korte en lange termijn maatregelen opgenomen. De korte termijnmaatregelen (najaar 2016 t/m medio 2017) richten zich op:

1. Het vlak straten van de Barbarasteeg; 

2. Het verwijderen van de paaltjes naast de huidige poller op de Beestenmarkt (de poller wordt voor de zomer van 2016 verwijderd); 

3. Een pilot met een rode loper bij de Basic Fit op de Breestraat tijdens openingstijden; 

4. Gedragsactie `winkels open liever lopen'; 

5. Fietsparkeervakken.

Ten aanzien van de lange termijn maatregelen wordt nog een nadere afweging gemaakt als meer duidelijkheid over bestaat over de toe te passen maatregelen. Om hier invulling aan te geven zal medio 2017 een geactualiseerd uitvoeringsplan worden gemaakt. Het hele rapport treft u hier aan. 

geplaatst: 5 augustus 2016