oktober 2020

Parkeren in de binnenstad - update oktober 2020

Indien u een parkeervergunning heeft voor de binnenstad heeft u op 20 oktober jl. een mail van de gemeente ontvangen over de wijzigingen in parkeergebied B. Hierin wordt onder andere duidelijk dat het niet mogelijk is voor een bewoner, die nu alleen een eerste parkeervergunning op straat heeft, een abonnement te kiezen in de Zuidpoortgarage. In onze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van eind augustus (zie bijlage) hebben wij al gewezen op het gebrek aan participatie én het gebrek aan onderbouwing van de plannen.