mei 2019

Brief aan gemeenteraad: studentenhuisvesting in goede banen.

Op 29 mei 2019 hebben vier belangenverenigingen uit Delft een brief gestuurd aan de gemeenteraad naar aanleiding van de nota Tussentijdse Evaluatie "Studentenhuisvesting in goede banen".  Wij zien een aantal goede voorstellen, maar wat ons betreft moet er een tandje bij, gezien de toenemende groei van studentenaantallen. In de brief worden een aantal kanttekening geplaatst en doen wij diverse concrete voorstellen. Dit als input voor de bespreking in raadcommissie van 6 juni. 

Hoofdlijnen uit de brief:

1. Meer duidelijkheid over en handhaving van de hospitaregeling;